JevnakerTurngruppe

Jevnaker Turn er et idrettslag under Jevnaker IF som tilbyr turning for barn, ungdom og voksne. Vi har partier fra 2 år og oppover og alle er breddeparti. Treningene foregår i Jevnakerhallen.
Jevnaker Idrettsforening

Jevnaker Idrettsforening (JIF) er en norsk idrettsforening fra Jevnaker i Viken. Klubben omfatter idrettene fotball, skøyter, langrenn og turn, hvor fotball og skøyter er dominerende. Det har blitt drevet organisert idrett på Jevnaker helt tilbake til 1895, men Jevnaker Idrettsforening ble ikke formelt stiftet før 28. desember 1919. Allikevel regnes 1. juni 1911 som stiftelsesdato, da dette var Hadeland Glassverks Turnforenings stiftelsesdato.

Turngruppa tilbyr turn for barn fra 2 år og oppover. Rundt 250 aktive barn.